Het aantal patiënten met psychische aandoeningen die in crisis raken omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opname niet meer mogelijk is groeit, zo meldt het Landelijk Platvorm GGz. Uit hun onderzoek blijkt dat 41% van de respondenten het afgelopen jaar met een crisis te maken had. Van die 41% ervoer 72% knelpunten bij de crisiszorg. Volgens het Landelijk Platvorm GGz komt dat door de traagheid van de opbouw van ambulante teams, terwijl daar afspraken over zijn. Ook is er weinig capaciteit in ggz-instellingen waardoor een (ex-)cliënt die een ernstige terugval heeft niet eens tijdelijk kan worden opgenomen.

De zorgverzekeraars hebben de laatste jaren fors minder bedden ingekocht in ggz-instellingen maar er is nauwelijks geïnvesteerd in de opbouw van ambulante teams, terwijl dat wel de afspraak was in het Bestuurlijk Akkoord GGz. Zo’n ambulant team dat bestaat uit een psychiater en een verpleegkundige houdt contact met de (ex)cliënt. Bij een ernstige terugval kan de verpleegkundige een opname voor de cliënt in een ggz-instelling regelen. Het Landelijk Platform GGz komt echter tot de conclusie dat tijdelijke opnames in ggz-instellingen en het zo nodig opschalen van de zorg ernstig onder druk staan.

Een probleem dat al veel langer bekend is. Al in september 2014 bleek uit een eerdere Meldactie van het Landelijk Platform Ggz en de NZA marktscan dat er lange wachttijden zijn in de specialistische ggz: 21% van de mensen moet langer dan 5 maanden wachten op behandeling.

Bron: GGZnieuws.

© Nicolai van Doorn