Afgelopen najaar heeft Nicolai een interview gegeven aan het blad Perspectief van het UWV. Perspectief is een blad uitsluitend voor chronisch zieken met een uitkering van het UWV. Het interview is ook terug te vinden op de website www.uwv.nl/perspectief.

Perspectief biedt patiënten de mogelijkheid om hun levensverhaal te vertellen. Voor velen misschien een gewoon iets, patiënten ervaren vaak dat er naar hun niet of nauwelijks geluisterd wordt om dat ze een zogenaamd ‘vlekje’ hebben.

Perspectief geeft deze mensen een podium en zo ook Nicolai van Doorn. In geuren en kleuren kreeg Nicolai zijn moment om over zijn aandoening, maar zeker ook zijn talent schrijven, te vertellen.

Nicolai is erg trots op het resultaat en aan de hand van reacties dat het interview de mens raakt. Dat maakt hem trots en geeft hem positieve energie. Dat de boekverkoop explosief is toegenomen is mooi meegenomen maar niet het belangrijkste.

bent u benieuwd geworden naar het resultaat? U leest het interview op www.uwv.nl/perspectief en op de persoonlijke Facebook-pagina van Nicolai van Doorn;
www.facebook.com/nicolaivandoorn